“Психологията търси какво не е наред в теб, а аз – какво в теб работи…
Това, което правя, може да се обобщи така – даване на свобода на хората…”

Познато ли ви е името Ричард Бандлър? Той е един от най-видните авторитети в сферата на личностната промяна, съ-създател на невро-лингвистичното програмиране (НЛП), както и на Системата за дизайн на човешкия инженеринг и Системата за възстановяване чрез хипноза.

Ричард Бандлър е роден през 1950 г. в Тинек, Ню Джърси, където живее до петгодишна възраст, преди семейството му да се премести в Калифорния. След раздялата на родителите му, Бандлър заживява с майка си в Сан Франциско. През 1973 г. получава бакалавърска степен по философия и психология, а през 1975 г . – вече е магистър по психология.

През дългогодишния си опит в практическата и клинична хипнотерапия, по време на който е лекувал всичко – от фобии до шизофрения, Бандлър, обявен за най-големия хипнотизатор в света, отхвърля конвенционалната психотерапия в полза на „невро-лингвистичното програмиране“, вкоренено в присъщата на човека способност за учене и комуникация. Той не спира да изучава и извежда моделите на несъсзнателно поведение на стотици успели хора и да ги използва за развиването на поведенчески методики, които помагат на други хора, при постигането на целите и решаването на проблемите им.

Четири десетилетия след написването на първата си книга „Структурата на магията“ – книга за това как езикът се използва несъзнавано от психотерапевтите, Бандлър продължава да вярва в човешкия процес на учене. По думите му:

„Човешките същества учат автоматично. Учим езика без усилия, защото сме родени с готова мозъчна структура, за да натрупаме средствата да общуваме с другите от нашия 12 вид. Ние сме могъщи машини за учене на езика. Ние обаче сме и машини за учене на поведението. Някои от поведенията, които учим, се превръщат в лоши навици, а други – във фундаментално добри навици. Фактът, че изобщо учим нещо, означава, че можем да научим и нещо друго, нещо по-полезно и нещо по-бързо и по-добро… Ако сте се научили да вършите нещо по един начин, може да се научите да го правите по съвършено различен и по-добър начин. Ученето е пътят към личната свобода. Хипнозата и НЛП са инструменти за улесняването на това и превръщането му в нещо забавно.”

Какво е НЛП? 

НЛП е рожба на дългогодишните проучвания на Ричард Бандлър и Джон Гриндър върху елементите на поведението и езика, позволили на психотерапевти от различни школи да постигат неизменно положителни резултати. В основата на НЛП е разбирането, че ефективните стратегии на мисълта могат да бъдат идентифицирани, анализирани и използвани от хората, които желаят.

„Всички познаваме успели хора, които се радват на висок престиж в професията, обществено доверие, социално признание и лично благополучие. Често се питаме – как става това? Можем ли и ние да бъдем толкова добри, колкото тях? Сигурно има начини да се справяме още по-успешно с живота.

Невро-лингвистичното програмиране (НЛП) ни дава не само отговори на всички тези въпроси. То ни предоставя техники и инструменти за изследване на собственото ни поведение и поведението на другите, помага ни да осъзнаем към какво се стремим и да открием успешни житейски модели за това в най-близкото ни обкръжение и да ги използваме за по-бързото и ефективно постигане на собствените си цели.

НЛП е система за изследване и промяна на реалното житейско поведение чрез набор от принципи, поведенчески похвати и техники. То позволява да се променят, възприемат или отстраняват навици и предоставя възможност за избор на най-добрия за всеки човек рационален, емоционален и физически статус.

НЛП ни предлага практически познания за това как да надраснем своя индивидуален житейски опит и да повишим способността си за постигане на по-добро качество на живот.

Как моделираме живота си с НЛП?

Невро – означава, че нашите преживявания и мисли намират и физиологично отражение в жестовете, движенията на тялото, очите, главата, дишането, интонацията, скоростта, силата, тоналността на речта ни. И като ги наблюдаваме и променяме, можем да оказваме влияние върху нашите субективни преживявания.

Лингвистично – подчертава, че нашите вътрешни преживявания намират израз в езика, с който говорим. Като изменяме начина, по който разговаряме, ние можем да изменяме както собствените субективни преживявания, така и чувствата и реакциите на другите хора.

Програмиране – означава, че можем да променяме и насочваме собствените си мисли и поведение, както и това на другите хора, в желаната от нас посока така, както компютърът бива програмиран да върши определени неща.” Източник

Самият Ричард Бандлър определя концепцията си по следния начин:

„Едно от най-важните неща, които хората трябва да разберат за науката, на която съм посветил живота си, е, че тя не е терапия или бизнес – тя е свобода.”

Малко повече за книгата:

В „Трансформация” Ричард Бандлър се връща към корените си – хипноза, променени състояния на съзнанието, работа с транса… той отказва да ги нарича с едно име и дълбоко се интересува как подравняването на съзнателните и несъзнаваните процеси може да лекува видимо нелечими болести, да отстранява дълбоко вкоренени емоционални проблеми и да създава бляскаво бъдеще за онези, които са готови да свършат работата. Той обаче е мотивиран и да търси границите на възможното – граници, казва той, които все още не е открил.

Принципите, процесите, техниките и упражненията, за които той пише тук, може да изглеждат прости, но не се заблуждавайте. Те са фундаментално ефективни и способността на Ричард да ги преподава с видима простота заедно с хумора и с един вид безгрижна енергия, прикрива много сложна и амбициозна база.

Книгата е разделена на три основни части. Първата е посветена на структурата, процеса и разкриването на моделите на човешкото съзнание (как хората създават уникалните си светове и как можем да знаем какво мисли някой 7 друг), втората изследва променените състояния на съзнанието и тяхната роля в ускореното учене, а третата очертава някои от приложенията на тези принципи, процеси и техники в оптимизирането на човешкото поведение. Приложенията в края на книгата е предназначена предимно за онези хора, които все още не са наясно с работата на Ричард. Вместо да претоварваме разказа с твърде много базисна информация, приложенията са посочени в текста, оставяйки читателите, незапознатите с невролингвистичното програмиране (НЛП) и хипнозата или опитните практикуващи да се консултират с тях съобразно своите нужди.

Книгата завършва с две уникални извадки от работата на Ричард с истински клиенти.

Надявам се, че ще се наслаждавате на прочита на “Транс-формация” на д-р Ричард Бандлър толкова, колкото и ние.