От книгите ни: откъс от “Прелестни и хищни” на Лорънс Озбърн

…Какви красиви хищни животни сме, помисли си Сам, изящни като пантери. Когато стигнаха до белите камъни при водата, тя зърна две червени петна на пътя им. Кръв, помисли си веднага. Спря и коленичи да ги разгледа, а по лицето й се изписа недоумение. Оказа се права. Петната бяха от засъхнала кръв и приличаха на дребни вещи, забравени на необичайно място. Незнайно защо, изпита приятна тръпка.

− Не е възможно − каза Наоми.

− Но наоколо има животни, нали?

− Никой не ловува в тази част на острова.

Сам застана нащрек и инстинктите й заработиха. Тя докосна едно от петната.

− Защо са само две? Не, кръвта е покапала. От високо.

− Май си права − съгласи се Наоми.

− Би трябвало да е от човек. Може би туристи, излезли на разходка?

Все пак насам идваха хора с частни яхти, също като тях. Наоми обаче беше скептично настроена.

− Не видяхме други лодки да потеглят преди нас.

− Тогава сигурно са изкачили планината и да се слезли от тази страна.

− Не.

Изправиха се и се огледаха, но не забелязаха нищо. И двете бяха обхванати от съмнения, но си замълчаха. Продължиха нататък и изкачиха следващото възвишение, където пред тях се разкри гледка на склонове, гъсто обрасли с искрящи магарешки тръни. Зърнаха заоблена скала, надвиснала над водата, и прибоя, плискащ пенлив на няколко метра навътре, върху скрития камък. Първоначално не видяха нищо необичайно, но когато пристъпиха още малко напред, под силната светлина на слънчевите лъчи зърнаха легнала фигура, мъж, заспал на една страна сред купчина дрипи и пластмасова бутилка с вода на земята до себе си.

Мъжът беше полугол, само по долнище на анцуг и сандали с тънки каишки. На два-три метра върху кактус беше прострян окъсан пуловер, сякаш да съхне. Мъжът изглеждаше млад, дългокос, с рунтава брада. Уморен бездомник от морето. Наоми веднага забеляза, че не е грък. Имаше нещо в дрехите му, в пълното изтощение. Но Сам си мислеше друго. Тя погледна надолу по брега и не видя нищо. Не зърна дори разнебитен сал или захвърлено гребло. Като дъщеря на журналист, следеше редовно новините и вече й беше хрумнало нещо – и макар да можеше да стигне до същото заключение като Наоми, перспективата й не беше толкова моралистична. Сега не можеха да се престорят, че не са го видели; не можеха и да се върнат на яхтата, без да разберат какво точно става. Сам изпита любопитство за момент, но тогава се обърна и се учуди на необикновената концентрация, изписана по лицето на Наоми.

Постепенно изражението на англичанката се успокои, но сега Сам се напрегна и искаше да си тръгнат оттук веднага. Само че Наоми я успокои с жестове. Спящият мъж не изглеждаше опасен. Той беше окаян и изоставен, може дори сам да беше потърсил уединение. Двете капки кръв бяха от него. Порязана ръка или крак: физическо изражение на злощастното му положение. Личеше си, че е излязъл от морето, но не от пристанището, и че не е легнал просто за кратка дрямка на открито. Изведнъж доловиха движение в небето и погледнаха нагоре. Две огромни птици кръжаха над тях бавно и гледаха надолу към трите човешки същества, сякаш нещо в разположението им трябваше да бъде дешифрирано. Постепенно се снижиха. Мъжът се обърна по гръб също толкова бавно и устата му се отвори. Голите му гърди бяха покрити с драскотини, а кожата му беше започнала да потъмнява. Момичетата се придвижиха с внимателни стъпки обратно към скалата, от която бяха тръгнали, за да не помръднат нито едно камъче.

− Той не умира − каза Наоми. − Просто спи. Морето го е изхвърлило на брега.

Сам започна да размишлява на глас дали не трябва да се върнат и да поговорят с него. Струваше й се като проява на страхливост да не направят нищо, дори да не установят контакт.

− Да установим контакт? − Наоми се усмихна.

− Не исках да прозвучи толкова странно. Имах предвид… просто да слезем и да видим как е. Ранен беше.

− Не днес. Друг път.

Наоми даде знак и двете тръгнаха обратно по пътя, по който бяха дошли, само че по-забързано.

Когато стигнаха до мястото, където бяха излезли на сушата, Наоми каза:

− Не бива да казваме нищо на баща ти. Нито думичка. Нали?

− Нито думичка.

− Сигурна съм, че той ще направи от мухата слон. Вероятно веднага ще се обади в полицията. Ще реши, че така е редно да постъпи.

Тя протегна ръка и нежно хвана Сам за китките, за да принуди по-младото момиче да я погледне в твърдите като метал сини очи. В зениците й проблясваше заплаха.

− Той е арабин, нали? − изтърси Сам.

Последва дълга тишина, докато стигнаха до място, откъдето да видят яхтата, която в крайна сметка не беше тръгнала да ги търси. Когато изкачиха първия набелязан хълм, отново помахаха и екипажът, който може би беше малко обезпокоен от дългото им отсъствие, им отговори трескаво, сякаш бяха изчезнали за цяла вечност…

“Прелестни и хищни” е  налична на сайта ни за предварителни поръчки тук

Следвай ни в
Facebookinstagram
Сподели в
Facebooktwitterpinterestmail