Преподобният Алекс Орбито е истинската връзка между духа и плътта. Из „Тайните учения на спиритистите“ от Харви Мартин

Преподобният Алекс Орбито е истинската връзка между духа и плътта. Из „Тайните учения на спиритистите“ от Харви Мартин

„Тайната на спиритистите“ от Харви Мартин излиза под номер седем в нашата библиотека Locus Spiritualis, посветена на книгите, които ни помагат да живеем по-добре, отдавайки еднаква значимост както на телесното, така и на духовното здраве. Авторът е ученик на смятания за феномен в алтернативната медицина Алекс Орбито. Ето защо книгата му има уникалното качество да разглежда отблизо методите на великия лечител. Тя представлява първото изчерпателно обяснение за произхода и историята на духовното лечение във Филипините. Забележителен и провокативен поглед върху събитията от филипинската история и култура, които водят до възникването на най-противоречивите лечителски практики в света. Предлагаме ви откъс, който загатва колко въздействаща е тази книга.

 

…До края на втория ден още 125 души бяха лекувани от Алекс, много от които изпитаха и съобщиха за незабавно подобрение на здравето им. Някои бяха разочаровани, но други започнаха да съобщават за положителни резултати по-късно същия ден и през следващите дни. Първоначалният скептицизъм и объркване бяха заменени с растящо чувство на еуфория и благодарност. След лечението през деня всички бяха обединени от споделеното преживяване на духовна трансценденталност. Марк се вълнуваше, че най-сетне е споделил преживяванията си с подкрепящи и разбиращи хора. Според нас нямаше съмнение, че преподобният Алекс Орбито е истинската връзка между духа и плътта и че нашата лечителска мисия беше по-успешна и от най-смелите ни мечти. Същата вечер, докато пътувахме към Хило, за да вечеряме, Алекс каза: – Докато гледам тълпата от болни хора, които чакат да ги избавя от страданието, сърцето ми се изпълва със състрадание. Дълбоко и горещо се моля на Бог да ме превърне в проводник на своята изцелителна сила. Докато се моля, внезапно се превръщам в свят човек, изпълнен единствено с чувство на любов, милост и състрадание към болните. В този момент вече не възприемам себе си като Алекс Орбито, а просто като проводник на Божията изцелителна сила. Когато се върнахме от вечеря, ни казаха, че телефонът не е спирал да звъни от часове… вече пристигаха хора от континента, а и от други хавайски острови, за третия и последен ден от лечителската мисия. Беше удивително колко бързо се бе разпространила новината от уста на уста. Освен че казахме на приятели за лечителската мисия, ние не я бяхме рекламирали по друг начин. Във фермата на Марк ни дойдоха на гости няколко близки приятели. В хода на разговора някой попита Алекс как успява да проникне в тялото с голи ръце. Той отвърна: – Когато духовният ми ум е в съзвучие със Светия Божи дух, ръката ми излъчва енергия, която е по-силна от физическото устройство на човешките клетки, които просто отстъпват пред една по-голяма сила. Някой друг в стаята попита какво трябва да направи човекът, с когото работи, за да се подготви за лечението, а и по време на него. Алекс отвърна: – Ако се молите, докато правя операцията, няма да усетите нищо освен лека болка. Трябва да се молите и да се концентрирате върху Бог, защото вашата концентрация е начинът, по който Божията сила навлиза в тялото ви. Ето защо имам нужда от вашата концентрация и духовно съдействие, за да може изцелителната сила да стане достатъчно голяма, за да навлезе в тялото ви. Алекс продължи: – Моята концентрация е начинът, по който се моля. Първо се концентрирам, моля се Божията светлина да навлезе в мен, да пречисти и премахне всички негативни вибрации от тялото ми. Медитацията и молитвата ми дават усещане за святост и пълнота на духовните вибрации. Преди същинското лечение изпитвам някакъв студ в челото, който постепенно обхваща цялото ми тяло. В този момент съм напълно завладян от Светия дух, който ми дава сигурност и пълна увереност, че всички мои движения идват от духа, който извършва лечението. После към дла- 62 63 ните ми се насочва прилив на топлина, който сигнализира, че съм готов за операцията. Всички присъстващи с вълнение слушаха. После, тъй като групата беше много възприемчива, Алекс продължи: – Бих искал да ви кажа нещо за операцията. Когато пъхна ръка в тялото, тя е като магнит. Така че дори болестта да е далече от ръката ми, тя е привлечена към мен и аз усещам течение. Когато усетя течението, знам, че болестта вече е в ръката ми, и незабавно я изхвърлям. Затова операциите не продължават много дълго. Не аз отварям тялото, а Духът. След като се концентрирам, постигам висока степен на хармония с Божията изцелителна сила… и целебната сила на Светия дух навлиза в тялото ми. Когато отворя тялото на пациента, няма болка, защото не ръката ми, а силата, която струи от Бог и е канализирана чрез ръцете ми, извършва операцията. Алекс си погледна часовника. Беше време да си ляга. Всъщност всички се нуждаехме от сън… третият и последен ден от мисията щеше да бъде много натоварен. Но някои останахме още малко, за да обсъдим колко невероятна беше „мисията“ и колко благословени се чувствахме всички, задето участваме в такова духовно дело. На следващата сутрин бяхме събудени от хората, които пристигаха на разсъмване. Закусвахме и гледахме как моравата на Марк се изпълва с коли. Обади ни се един приятел, който беше започнал да насочва движението на входа и питаше дали някой може да му помогне да се справи с нарастващия приток. Марк отиде при портите и видя дълга редица коли да се простира по тесния път. Дойде един полицай и предложи да помогне в насочването на движението… каза, че леля му била лекувана първия ден и това є помогнало много. Искаше да помогне, а Марк прие и му благодари. Бяха дошли 350 души, които чакаха търпеливо и почтително лечението да започне. Макар че Алекс сякаш приемаше всичко спокойно, ние с Марк започвахме да изпитваме изумление. Алекс изнесе съкратена версия на проповедта от последните два дни, а после накара всички да се помолят. Тълпата бе завладяна от атмосфера на духовно провидение, както и от загадъчното усещане, че предстоят чудеса. В 10 часа първият човек влезе в стаята за лечение. В 6 часа същата вечер Алекс най-сетне отстъпи пред умората. През тези дълги осем часа 238 души получиха лечение от него. Още около 40 души, които бяха дошли късно, все още чакаха да бъдат излекувани и не бяха успели да влязат при Алекс. Обясних им, че той просто е твърде изтощен, за да работи с някой друг. Това не успокои групата и хората започнаха да се молят шумно. Накрая Алекс излезе от стаята, където си почиваше. Каза им, че ще ги лекува от разстояние, ако напишат данни за връзка на лист хартия, както и здравословните си проблеми. По онова време нямах представа какво е лечение „от разстояние“, но предполагах че означава, че Алекс ще се моли за тях и ще ги лекува от разстояние. Неговото изявление удовлетвори тълпата и до 19.30 ч. къщата отново притихна. Живот с Духа През тези три дни Алекс Орбито промени живота на стотици хора. Най-променени от неговата работа бяхме Марк и аз. Беше почти немислимо да се върнем към обичайния си начин на живот, след като несъмнено бяхме преживели съвсем реална Божия намеса. През тези три дни Марк, Алекс и аз се сближихме много. Когато благодарихме на Алекс, че толкова умело е демонстрирал невероятната лечител- 64 65 ска мисия, той ни каза, че преживяното от нас се дължи не само на неговото участие, но и на нашето. Той попита дали може да пусне някои от видеозаписите на лечението. След като гледа кадрите, Алекс ни попита дали бихме дошли във Филипините като негови гости, за да заснемем документален филм за живота и работата му. След видяното двамата с Марк бяхме развълнувани и повече от всичко искахме да изживеем този забележителен феномен в средата, където е бил създаден. С благодарност приехме поканата му. Придружихме Алекс до Хонолулу и го изпратихме за Филипините. Когато се върнахме в Хило, започнахме да се приготвяме за нашето пътуване. След лечителската мисия беше очевидно, че Големият остров се е променил към добро. Местните хора споделяха нещо лично и значимо с холистичната общност. Това преживяване обогати всички ни. Лечителската мисия беше истинско откровение за холистичната общност. За първи път някой от нас се сблъскваше с жива традиция на направлявано от Духа християнство. Алекс беше старейшина от традицията за духовно изцеление на филипинците – традиция, за която никой от нас не знаеше нищо. В нашите проучвания бяхме чели за есеите, които били лечители и съвременници на Исус. Бяхме изучавали ръкописите от Мъртво море, гностицизма и други древни следи от някогашното християнство. Но в нито един от наличните текстове не се споменаваше за християнска мисия, изцяло свързана с ученията за Исус като лечител и Светия дух като дясната ръка на Исус Изцелителя. Християнските учения, които бях изучавал като дете, разглеждаха християнството като начин за постигане на по-добър живот на оня свят. Филипинската лечителска традиция, която Алекс олицетворяваше, учеше, че чрез силата на Светия Божи дух можем да получим власт на този свят и бихме могли да използваме тази власт, за да лекуваме и помагаме на другите, като начин да ги запознаем с по-смислените уроци на духовните аспекти на живота. Години наред холистичната общност беше претърсвала света за духовни учения и учители, които да ни помогнат да осъзнаем потенциала на духовното присъствие, което живееше вътре в нас. С Алекс Орбито изглеждаше сигурно, че най-сетне сме открили човек, чиито духовни вярвания дават истинска власт в най-дълбокия смисъл на тази дума. Двамата с Марк нямахме търпение да изследваме този свят и да се запознаем с източника на неговата сила. Брояхме часовете, които ни приближаваха до заминаването за Филипините…

Тайните учения на спиритистите